Από ελατό χυτοσίδηρο / Άλλα / Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.

Deutsch 92 Polski 17

  • - - - - 7307191010 80 (0/1) : Με σπείρωμα, εξαιρουμένων των εξαρτημάτων σωμάτων συμπίεσης που φέρουν μετρικό σπείρωμα ISO DIN 13 και των κοχλιωτών κυκλικών κιβωτίων σύνδεσης από ελατό χυτοσίδηρο χωρίς καπάκι
  • - - - - 7307191090 80 (0/1) : Άλλα