Άλλα ελαφρά λάδια / Ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα.

  • - - - - - - 2710129011 10: Μείγματα με βενζίνη με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη άνω του 10|% (v/v)
  • - - - - - - - 2710129011 80: που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
  • - - - - - - - 2710129019 80: που δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
  • - - - - - - 2710129090 80: Άλλη