Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία "LWC".

  • - - - 4810220020 80: βάρους τουλάχιστον 70 g/m2, αλλά το πολύ 400 g/m2, και φωτεινότητας (λαμπρότητας) άνω του 84 (μετρούμενη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2470-1), με εξαίρεση το πολύπτυχο χαρτί, το πολύπτυχο χαρτόνι και τους ρόλους που χρησιμοποιούνται σε κυλινδρικά πιεστήρια
  • - - - 4810220080 80: Άλλα