Άλλη / Ελαφρό πετρέλαιο / Ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα.

Čeština 2 Deutsch 12 English 1 Español 1 Suomi 2 Français 17 Magyar 2 Nederlands 2 Polski 5 Slovenščina 1

Προϊόν σε υγρή μορφή που αποτελείται από…

Προϊόν σε υγρή μορφή που αποτελείται από παραφίνες (αλκάνια) C10-12 και ναφθένια (κυκλοαλκάνια).

Το προϊόν αυτό αποστάζει από τους 188°C μέχρι τους 209°C και έχει σημείο ανάφλεξης 66°C υπολογισμένο με τη μέθοδο ASTM D93.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΛΑΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΟΡΥΚΤΟ ΕΛΑΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Προϊόν σε υγρή μορφή που αποτελείται από…

Προϊόν σε υγρή μορφή που αποτελείται από ισοπαραφίνες. Το προϊόν αυτό αποστάζει από τους 187°C μέχρι τους 213°C και έχει σημείο ανάφλεξης 60°C υπολογισμένο με τη μέθοδο ASTM D93.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΛΑΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΟΡΥΚΤΟ ΕΛΑΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ