Επεξεργαστές και ελεγκτές, έστω και συνδυασμένοι με μνήμες, μετατροπείς, λογικά κυκλώματα, ενισχυτές, ωρολογιακά κυκλώματα και κυκλώματα συγχρονισμού ή άλλα κυκλώματα.

  • - - - 8542311100 10: Προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 9 β) 3, 4 του παρόντος κεφαλαίου
  • - - - - 8542311100 80: Ολοκληρωμένα κυκλώματα πολλαπλών στοιχείων (MCOs)
  • - - - - 8542311900 80: Άλλα
  • - - - 8542319000 80: Άλλα