Αντλίες με ελικοειδείς κοχλίες.

  • - - - - 8413607010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8413607090 80: Άλλες