Μόνο με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ).

  • - - 8702101100 10: Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm$3
  • - - - 8702101100 80: Καινούργια
  • - - - 8702101900 80: Μεταχειρισμένα
  • - - 8702109100 10: Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm$3
  • - - - 8702109100 80: Καινούργια
  • - - - 8702109900 80: Μεταχειρισμένα