Φούρνοι για ενσωμάτωση / Άλλοι φούρνοι. Κουζίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο), σχάρες και ψηστιέρες.

Deutsch 6 English 2 Français 9 Italiano 5 Nederlands 8 Polski 1 Svenska 11

  • - - - 8516608010 80: Συγκρότημα σε κοιλότητα που περιλαμβάνει τουλάχιστον: - μετασχηματιστή με τάση εισόδου το πολύ 240 Vκαι ισχύ εξόδου το πολύ 3 000 W - κινητήρα ανεμιστήρα εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος με ισχύ εξόδου το πολύ 42 W - περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα - έστω και με μάγνητρο με ισχύ εξόδου μικροκυμάτων το πολύ 900 W προς χρήση στην κατασκευή ενσωματωμένων προϊόντων των κωδικών ΣΟ 8514 2080, 8516 5000 και 8516 6080
  • - - - 8516608090 80: Άλλα