Ενώσεις του δημητρίου / Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υττρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών.

  • - - 2846100010 80: Συμπύκνωμα σπανίων γαιών που περιέχει, κατά βάρος, 60 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 95 % οξείδια σπανίων γαιών και όχι περισσότερο από 1 % κάθε οξείδιο του ζιρκονίου, οξείδιο του αργιλίου ή οξείδιο του σιδήρου, και με απώλεια διαπύρωσης 5 % ή περισσότερο, κατά βάρος
  • - - 2846100020 80: Τριανθρακικό διδημήτριο, ενυδατωμένο ή μη (CAS RN 537-01-9)
  • - - 2846100030 80: Ανθρακικό δημήτριο και λανθανιο, ενυδατωμένο ή μη
  • - - 2846100090 80: Άλλα