Άλλα / Φρένα και σερβόφρενα. Μέρη αυτών.

Deutsch 12 English 3 Français 3 Polski 4

  • - - - - 8708309910 80: Μηχανοκίνητη μονάδα ενεργοποίησης πέδης - με τάση 13,5 V (± 0,5V) και - με μηχανισμό σφαιροφόρου κοχλία για τον έλεγχο της πίεσης του υγρού πέδησης στον κεντρικό κύλινδρο για χρήση στην κατασκευή ηλεκτροκίνητων οχημάτων
  • - - - - 8708309990 80: Άλλα