Μέρη και εξαρτήματα μηχανών και συσκευών εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442.

  • - - - 8443911000 80: Για συσκευές της διάκρισης 8443 19 40
  • - - - 8443919100 10: Άλλα
  • - - - - 8443919100 80: Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους
  • - - - - 8443919900 80: Άλλα