Ζάντες και ακτίνες / Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 8711 μέχρι 8713.

  • - - - 8714921000 80: Ζάντες
  • - - - 8714929000 80: Ακτίνες