Από μη ελατό χυτοσίδηρο / Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.

  • - - - 7307111000 80: Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση
  • - - - 7307119000 80: Άλλα