Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες.

Deutsch 15 English 2 Français 5