Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες.

Deutsch 4 Français 5