Μη λευκασμένα / Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 4802 ή 4803.

  • - - - 4804315100 10: Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
  • - - - - 4804315100 80: Που χρησιμεύουν ως μονωτικά για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις
  • - - - - 4804315800 80: Άλλα
  • - - - 4804318000 80: Άλλα