Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη.

Čeština 8

  • - - - - 7606111010 80: Πλάκες που φέρουν ορισμένο αριθμό κατασκευής και προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 7606111090 80 (0/1) : Άλλα