Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες.

  • - - 5703301200 10: Από πολυπροπυλένιο
  • - - - 5703301200 80: Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει το 1 m$2
  • - - - 5703301800 80: Άλλα
  • - - 5703308200 10: Άλλα
  • - - - 5703308200 80: Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει το 1 m$2
  • - - - 5703308800 80 (0/1) : Άλλα