Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από κεραμευτική ύλη, άλλα από εκείνα από πορσελάνη.

Български 1 Čeština 25 Dansk 9 Deutsch 1260 English 137 Español 11 Eesti 1 Suomi 3 Français 180 Hrvatski 5 Magyar 3 Italiano 1 Nederlands 88 Polski 41 Română 1 Slovenščina 10 Svenska 13

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

ΚΟΥΠΑ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΥΛΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΩΡΟΥ,…

ΚΟΥΠΑ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΥΛΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΩΡΟΥ, ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ H ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΕΤ ΚΑΦΕ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 6 ΦΛΥΤΖΑΝΑΚΙΑ ΚΑΙ…

ΣΕΤ ΚΑΦΕ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 6 ΦΛΥΤΖΑΝΑΚΙΑ ΚΑΙ 6 ΠΙΑΤΑΚΙΑ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΥΛΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ