Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος.

  • - - - - - - - 2009399510 80: Σε σκόνη
  • - - - - - - - 2009399590 80: Άλλα