Ζάχαρη από τεύτλα / Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση.

  • - - - 1701121000 80: Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)
  • - - - 1701129000 80: Άλλη