Σταθμά για κάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσεως.

Deutsch 47 English 7 Français 3

  • - - 8423901000 80: Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσεως των διακρίσεων 8423 20 10, 8423 30 10, 8423 81 21, 8423 81 23, 8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 ή 8423 89 20
  • - - 8423909000 80: Άλλα