Ματογυάλια ηλίου / Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη.

  • - - 9004101000 80: Με γυαλί κατεργασμένο οπτικά
  • - - 9004109100 10: Άλλα
  • - - - 9004109100 80: Με πλαστικούς φακούς
  • - - - 9004109900 80: Άλλα