Ερμητικά κλεισμένοι / Με καδμιονικέλιο.

Deutsch 1

  • - - - 8507302010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8507302030 80: Συσσωρευτής ή αυτοτελής μονάδα νικελίου-καδμίου, μήκους 65,3mm (±1,5mm) και διαμέτρου 14,5mm (±1mm), ονομαστικής χωρητικότητας 1000mAh ή μεγαλύτερης, προς χρήση στην παραγωγή επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών
  • - - - 8507302090 80: Άλλοι