Άλλα / Μέρη / Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα.

Deutsch 8

  • - - - 8507908010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8507908060 10: Άλλα
  • - - - - 8507908060 80: Ρόλοι πολυστρωματικού ελάσματος από γραφίτη και χαλκό: - πλάτους 610 mmή περισσότερο, αλλά όχι περισσότερο από 620 mm, και - διαμέτρου 690 mmή περισσότερο, αλλά όχι περισσότερο από 710 mm, για χρήση στην κατασκευή επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου
  • - - - - 8507908070 80: Τεμαχισμένη πλάκα επινικελιωμένου ελάσματος χαλκού: - πλάτους 70mm (± 5mm), - πάχους 0,4mm (± 0,2mm), - μέγιστου μήκους 55mm, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικά επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου
  • - - - - 8507908080 80: Πολυστρωματικό φύλλο από λίθιο και μαγγάνιο συνδεδεμένο με αλουμίνιο, σε μορφή ρόλου: - πλάτους 595 mmή περισσότερο, αλλά όχι όμως άνω των 605 mm, και - διαμέτρου 690 mmή περισσότερο, αλλά όχι όμως άνω των 710 mm, για χρήση στην κατασκευή καθοδικών ηλεκτροδίων ηλεκτρικά επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου
  • - - - - 8507908099 80: Άλλα