Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί.

  • - - 8502400010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 8502400090 80: Άλλοι