Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά.

  • - - - 7225910010 80: Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
  • - - - 7225910090 80: Άλλα