Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,001 %.

  • - - - - - - - 2710194321 10: παραφινικά πετρέλαια εσωτερικής καύσης (gas oils) που προέρχονται από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης, σε καθαρή μορφή; μείγματος με περιεκτικότητα κατά βάρος πάνω από 20 % παραφινικών πετρελαίων από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης
  • - - - - - - - - 2710194321 80: Που αποστέλλονται από τον Καναδά
  • - - - - - - - - 2710194329 80: Άλλα
  • - - - - - - - 2710194330 80: Μείγματα με περιεκτικότητα κατά βάρος το πολύ 20 % σε παραφινικά πετρέλαια από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης
  • - - - - - - - 2710194390 80: Άλλα