Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες.

  • - - - 8112921000 80: Άφνιο (κέλτιο)
  • - - - 8112922100 10: Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο. γάλλιο. ίνδιο. βανάδιο. γερμάνιο
  • - - - - 8112922100 80: Απορρίμματα και θραύσματα
  • - - - - 8112923100 10: Άλλα
  • - - - - - 8112923100 80: Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο
  • - - - - - 8112928100 80: Ίνδιο
  • - - - - - 8112928900 80: Γάλλιο
  • - - - - - 8112929100 80: Βανάδιο
  • - - - - - 8112929500 80: Γερμάνιο