Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής, με χαραγές, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 180 cm.

  • - - - 4010310010 80: Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης από βουλκανισμένο ελαστικό, τραπεζοειδούς διατομής με διαμήκεις χαραγές στην εσωτερική πλευρά, προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - 4010310090 80: Άλλοι