ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ.

  • 5401000000 80 (2/0) : Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
  • 5402000000 80 (27/0) : Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα συνθετικά κάτω των 67|decitex
  • 5403000000 80 (10/0) : Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα τεχνητά κάτω των 67|decitex
  • 5404000000 80 (5/0) : Νήματα μονόινα συνθετικά 67|decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1|mm. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από συνθετικές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5|mm
  • 5405000000 80: Νήματα μονόινα τεχνητά 67|decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1|mm. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από τεχνητές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5|mm
  • 5406000000 80: Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
  • 5407000000 80 (31/0) : Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της κλάσης|5404
  • 5408000000 80 (11/0) : Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από προϊόντα της κλάσης|5405