Ιοντοανταλλάκτες / Άλλα / Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

English 1

  • - - - - 3824991510 80: Πυριτικά άλατα οξέος του αργιλίου (τεχνητός ζεολίτης τύπου Υ) με μορφή νατρίου, που περιέχουν, κατά βάρος, 11 % ή λιγότερο νάτριο, που υπολογίζεται σε οξείδιο του νατρίου, με μορφή στρογγυλών ραβδίων
  • - - - - 3824991590 80: Άλλα