Ώτα του Ιούδα (Αuricularia spp.).

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0712320010 80: Μανιτάρια, με εξαίρεση τα μανιτάρια των γένους Agaricus, αποξεραμένα, ολόκληρα, σε τεμάχια ή φέτες που μπορούν ν' αναγνωρισθούν, προοριζόμενα να υποστούν επεξεργασία άλλη από την απλή συσκευασία για τη λιανική πώληση
  • - - - 0712320090 80: Άλλα