Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα.

  • - - - 8903911000 80: Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα
  • - - - 8903919000 80: Άλλα