Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVΑ.

Deutsch 19 Français 7

  • - - - - - - 8504408810 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - - 8504408830 10: Άλλα
  • - - - - - - - 8504408830 80: Αναστροφέας ΣΡ προς ΕΡ για τη ρύθμιση του κινητήρα έλξης προς χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων
  • - - - - - - - 8504408899 80: Άλλα