Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kW.

  • - - - - - 8501539910 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - 8501539990 80: Άλλοι