Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW.

Italiano 1

  • - - - - - 8501539410 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - 8501539490 80: Άλλοι