Με ισχύ που υπερβαίνει τα 2 000 kVA.

  • - - - - 8502138010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8502138090 80: Άλλα