Άλλοι / Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 kVA.

Deutsch 3

  • - - - - - 8504312910 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - 8504312990 80: Άλλοι