Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50 000 kW.

  • - - - - 8411828010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8411828090 80: Άλλοι