Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA.

Español 1 Français 1

  • - - - 8502208010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8502208090 80: Άλλα