Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα / Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα.

English 1

  • - - 2827600010 80: Iωδίδιο του νάτριου (CAS RN 7681-82-5)
  • - - 2827600090 80: Άλλα