Άλλοι / Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα.

Deutsch 1

  • - - - 7304391000 80 (2/0) : Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος
  • - - - 7304395200 10: Άλλοι
  • - - - - 7304395200 20: Σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγονται "gaz"
  • - - - - - 7304395200 80 (2/0) : Επιψευδαργυρωμένοι
  • - - - - - 7304395800 80 (2/0) : Άλλοι
  • - - - - 7304399200 10: Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο
  • - - - - - 7304399200 80 (2/0) : Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm
  • - - - - - 7304399300 80 (2/0) : Που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
  • - - - - - 7304399800 80: Που υπερβαίνει τα 406,4 mm