Καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα.

Deutsch 1

  • - - 3923401000 80: Καρούλια και παρόμοια υποστηρίγματα για την περιτύλιξη των φωτογραφικών και κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή λουρίδων, ταινιών κ.λπ., που αναφέρονται στην κλάση 8523
  • - - 3923409000 80: Άλλα