Άφνιο (κέλτιο), γερμάνιο / Άλλα.

Deutsch 2 Latviešu 5

  • - - - - 8112992010 80: Άφνιο (κέλτιο)
  • - - - - 8112992090 80: Γερμάνιο