Αρθρωτοί άξονες / Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι.

Deutsch 5

  • - - - 8483105010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8483105090 80: Άλλοι