Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 kg.

English 3

  • - - - - 1605211020 10: Γαρίδες γκρίζες του γένους Grangon spp
  • - - - - - 1605211020 80: Κατεψυγμένα και χωρίς κέλυφος
  • - - - - - 1605211030 80: Άλλες
  • - - - - 1605211040 80: Γαρίδες του είδους Pandalus borealis, βρασμένες, χωρίς το όστρακό τους, κατεψυγμένες, αλλά όχι κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένες
  • - - - - 1605211050 80: Γαρίδες του είδους Pandalus montagui, βρασμένες, χωρίς το όστρακό τους, κατεψυγμένες, αλλά όχι κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένες
  • - - - - 1605211091 10 (0/3) : Άλλες
  • - - - - - 1605211091 20: Καθαρισμένες
  • - - - - - - 1605211091 80: Κατεψυγμένες
  • - - - - - - 1605211096 80: Άλλες
  • - - - - - 1605211099 80: Άλλες