Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U.

  • - - - 7216311000 80: Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm
  • - - - 7216319000 80: Με ύψος περισσότερο των 220 mm