Άλλα μαλακόστρακα / Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα.

Nederlands 2

  • - - 1605400020 80: Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops Νορβηγίας)
  • - - 1605400030 80: Καραβίδες του γλυκού νερού, βρασμένες με άνηθο, κατεψυγμένες
  • - - 1605400080 80: Άλλα