Άλλα / Εσπεριδοειδή / Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

Deutsch 1

  • - - - - - 2008307911 10: Φράπες και γκρέϊπ φρουτ
  • - - - - - - 2008307911 80: Σε νιφάδες και σε σκόνη, με ή χωρίς προσθήκη αμύλου
  • - - - - - - 2008307919 80: Άλλα
  • - - - - - 2008307920 80: Πορτοκάλια και λεμόνια, λεπτοαλεσμένα
  • - - - - - 2008307991 10: Άλλα
  • - - - - - - 2008307991 80: Σε νιφάδες και σε σκόνη, με ή χωρίς προσθήκη αμύλου
  • - - - - - - 2008307999 80: Άλλα